Số liệu cung ứng lao động - năm 2009


SỐ LIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG - NĂM 2009

TT

Số TN

Tên Doanh Nghiệp tiếp nhận

Ngành nghề cung ứng

Số lượng cung ứng

Số lượng hiện tại các doanh nghiệp

Ghi chú

Khóa 6

24

XN may Đông Thành

May công nghiệp

24

13

 

57

Xây lắp Điện 5

Điện công nghiệp

37

28

 

Các NM, XN khác

Điện công nghiệp

20

15

 

31

Công ty TNHH 1 thành viên CN Tàu thủy Dung Quất

Điện tử công nghiệp

31

19

 

43

Điện tàu thủy

43

27

 

36

Kỹ thuật lắp đặt ống công nghệ

36

0

 

11

LILAMA 45-3

Kỹ thuật xây dựng

11

11

 

78

Nhà Máy Lọc dầu

Vận hành thiết bị chế biến dầu khí

78

78

 

27

Các Nhà máy, Xí Nghiệp

Lập trình máy tính

27

27

 

335

Công ty Doosan Vina

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

117

96

 

Nhà máy đóng tàu Bạch Đằng

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

218

201

 

187

Công ty Phan Vũ

Hàn

17

7

 

LILAMA 45-3

Hàn

70

70

 

Công ty Doosan Vina

Hàn

100

96

 

74

Công ty Doosan Vina

Công nghệ ôtô

74

49

 

33

PTSC Quảng Ngãi

Cắt gọt kim loại

15

15

 

Công ty Doosan Vina

Cắt gọt kim loại

17

17

 

30

Công ty TNHH 1 thành viên CN Tàu thủy Dung Quất

Máy tàu thủy

30

24

 

Tổng cộng

 

966

793

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow