Nghiên cứu Khoa học Khoa Kỹ thuật tổng hợp


DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - KHOA KỸ THUẬT TỔNG HỢP

NĂM 2009

1. Đề tài: Nghiên cứu Mô hình học cụ môn học May áo sơ mi, quần âu, váy

Người thực hiện: Trần Thị Bích Hà

Cấp thực hiện: cấp Khoa

Xếp loại: 

2. Đề tài: Soạn Giáo án điện tử và Mô hình học cụ môn học "Thiết kế áo sơ mi, quần âu, váy"

Người thực hiện: Lê Thị Diệu Huân

Cấp thực hiện: cấp Khoa 

Xếp loại:

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow