Giới thiệu Phòng Tổ chức Cán bộ


THÔNG TIN PHÒNG TỔ CHỨC CÁN BỘ

Trưởng phòng: ThS. Đoàn Bá Vũ

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Nhân sự:

- Lãnh đạo phòng: 01

- Chuyên viên: 03

2. Chức năng:

Là phòng tham mưu, giúp Hiệu trưởng trong công tác quản lý cán bộ, công tác quy hoạch, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, viên chức Nhà trường; tham mưu công tác tổ chức bộ máy, lao động tiền lương, chế độ chính sách, thi đua khen thưởng, kỷ luật đối với cán bộ, viên chức, nhân viên.

3. Nhiệm vụ:

- Tham mưu kế hoạch và tổ chức thực hiện công tác quy hoạch cán bộ.

- Tham mưu các nội dung về định mức biên chế và quản lý biên chế, tổ chức tuyển dụng, sử dụng, điều động, thuyên chuyển, hợp đồng lao động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, nghỉ hưu, đào tạo, bồi dưỡng, khen thưởng, kỷ luật, công tác bảo vệ chính trị nội bộ trong Trường.

 - Tham mưu về cơ cấu tổ chức bộ máy, thực hiện chế độ tiền lương, tiền công, phụ cấp theo lương, các chế độ bảo hiểm, chế độ nghỉ phép, nghỉ hè và các chế độ chính sách khác cho cán bộ, viên chức, người lao động theo quy định.

- Tổ chức quản lý, lưu trữ hồ sơ cán bộ, viên chức, nhân viên, bổ sung lý lịch hàng năm, thống kê, báo cáo số lượng, chất lượng theo quy định.

- Xây dựng chiến lược phát triển đội ngũ, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, quản lý, sử dụng đội ngũ có hiệu quả; quản lý cán bộ của Trường là nghiên cứu sinh, đi học cao học và bồi dưỡng chuyên môn

- Thực hiện chế độ nâng lương, nâng lương trước thời hạn cho cán bộ - viên chức có thành tích xuất sắc. Chuyển xếp ngạch, nâng ngạch, nghỉ hưu, Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, độc hại, nghỉ ốm, thai sản và phụ cấp khác theo qui định của Nhà nước. 

- Tham mưu ban hành các văn bản quản lý nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác. Xây dựng kế hoạch, biện pháp để thực hiện tốt công tác thi đua, khen thưởng của nhà trường.

- Thực hiện công tác xét đề nghị phong tặng các danh hiệu Nhà giáo Nhân dân, Nhà giáo ưu tú, Kỷ niệm chương …

- Xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch về công tác thanh tra của Trường theo năm học; thực hiện các công tác thanh tra, pháp chế của nhà trường theo quy định hiện hành và đề xuất giải quyết các vụ việc khi có dấu hiệu vi phạm.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Hiệu trưởng phân công.

4. Quyền hạn của trưởng phòng:

- Được ký các văn bản, giấy tờ khi Hiệu trưởng uỷ quyền.

- Được Hiệu trưởng uỷ quyền hướng dẫn kiểm tra, đôn đốc các đơn vị và cán bộ, giáo viên, người lao động, HS-SV thực hiện các chế độ chính sách của Nhà nước.

- Được Hiệu trưởng uỷ quyền yêu cầu trưởng các đơn vị tạm dừng các công việc đối với cán bộ, viên chức vi phạm kỷ luật lao động, vi phạm chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước, vi phạm nội quy, quy định của Nhà trường để kiểm điểm trách nhiệm và xử lý theo quy định.

- Thừa lệnh Hiệu trưởng thông báo triệu tập cán bộ, viên chức để giải quyết những công việc theo chức năng của phòng Tổ chức cán bộ.

5. Liên hệ:

- Điện thoại: (0255) 6515.820

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow