Khen thưởng học sinh, sinh viên khóa 10 đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện - Năm 2014


Trích Quyết định số 457/QĐ-CĐN ngày 08 tháng 9 năm 2014

Xét đề nghị của Trưởng Phòng Công tác học sinh sinh viên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay khen thưởng cho 29 học sinh, sinh viên khóa X đã đạt thành tích 

cao trong học tập và rèn luyện (có danh sách và mức thưởng kèm theo).

Hình thức khen thưởng: giấy khen và 200.000đ/mỗi học sinh, sinh viên.

Điều 2. Các Ông (Bà) Trưởng, Phòng – Khoa, các bộ phận liên quan, học sinh 

sinh viên có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Quyết định và danh sách: click vào đây để tải

 

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow