Học bổng khuyến khích học nghề và trợ cấp xã hội năm học 2013 -2014

Cấp học bổng Khuyến khích Học nghề và Trợ cấp Xã hội và khen thưởng học sinh sinh viên đạt thành tích cao trong học tập năm học 2013-2014

Khen thưởng học sinh, sinh viên khóa 10 đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện - Năm 2014

Về việc khen thưởng học sinh, sinh viên khóa 10 đạt thành tích cao trong học tập và rèn luyện - năm 2014

Học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2013-2014 - Khóa 12 (Liên kết)

Cấp học bổng khuyến khích học nghề học kỳ I năm học 2013-2014 cho học viên liên kết hóa dầu khóa XII

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow