Số liệu cung ứng lao động - năm 2012


SỐ LIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG - NĂM 2012

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề

Số lượng

Ghi chú

Công ty CN nặng DOOSAN VINA

Hàn

28

 

Công nghệ ô tô

10

 

Cơ khí

9

 

Công nghệ chế tạo võ tàu thủy

8

 

Công ty TNHH 1 thành viên CN Tàu thủy Dung Quất

Cơ khí

2

 

Điện công nghiệp

2

 

Hàn

7

 

Công nghệ chế tạo vỏ tàu thủy

4

 

TỔNG CỘNG

70

 

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow