Số liệu cung ứng lao động - năm 2013


SỐ LIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG - NĂM 2013

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề

Số lượng

Ghi chú

Công ty cổ phần LILAMA 45-3

Cao đẳng nghề Điện công nghiệp

28

 

Trung cấp nghề Điện công nghiệp

5

 

Trung cấp nghề Hàn

14

 

Trung cấp nghề Công nghệ ô tô

1

 

Công ty cổ phần Bê tông Ly tâm Dung Quất

Cao đẳng Điện công nghiệp

6

 

Cao đẳng nghề Hàn

1

 

Công ty cổ phần Cơ khí An Ngãi

Cao đẳng Điện công nghiệp

10

 

Trung cấp nghề Điện công nghiệp

3

 

Trung cấp nghề Hàn

3

 

Công ty DOOSAN VINA

Trung cấp nghề Hàn

21

 

TỔNG CỘNG

92

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow