Số liệu cung ứng lao động - năm 2011


SỐ LIỆU CUNG ỨNG LAO ĐỘNG - NĂM 2011

Tên doanh nghiệp

Ngành nghề

Số lượng

Ghi chú

Công ty bê tông ly tâm Dung Quất

 Cơ khí, Hàn

13

 

Công ty TNHH Phan Vũ

 Hàn, Cơ khí

11

 

Công ty Dịch vụ dầu khí PTSC

 Cơ khí

12

 

Công ty Điện lạnh (SEAREE)

 Điện

8

 

Công ty CN nặng DoosanVina

 Hàn, Cơ khí

115

 

Công ty TNHH 1 thành viên Hào Hưng

 Cơ khí, lắp ráp, hàn

22

 

Khu Liên hợp xử lý rác thải Dung Quất

 Hàn, cơ khí, điện

8

 

Nhà máy Sữa đậu nành VinaSoy Việt Nam

Điện

7

 

TỔNG CỘNG

196

 

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow