Thông báo về việc HSSV nhập học trở lại từ ngày 02/03/2020


BỘ LAO ĐỘNG-THƯƠNG BINH&XÃ HỘI

TRƯỜNG CAO ĐẲNG

KỸ NGHỆ DUNG QUẤT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:44/TB-CDQ

Quảng Ngãi, ngày 28 tháng 2 năm 2020

THÔNG BÁO

Về công tác chuẩn bị cho học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày 02/3/2020

Thực hiện ý kiến kết luận của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh &   Xã hội tại Thông báo số 633/TB-LĐTBXH ngày 25/02/2020 đối với nội dung trở lại học của học sinh, sinh viên các cơ sở giáo dục nghề nghiệp sau thời gian được nghỉ học để phòng chống dịch Covid-19;

Căn cứ tình hình thực tế của diễn biến dịch Covid-19 tại địa phương, Trường     Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất thông báo về công tác chuẩn bị cho học sinh,      sinh viên đi học lại, cụ thể:

  1. Thông báo đến học sinh, sinh viên đi học lại từ ngày 02/3/2020.
  2. Giao phòng Quản lý Đào tạo phối hợp với các Khoa:

+ Điều chỉnh lịch học, lịch thi theo hướng đẩy lùi tiến độ đào tạo 04 tuần so với kế hoạch ban đầu của các lớp;

+ Thay thế nội dung thực tập tại doanh nghiệp bằng nội dung học tập chuyên môn (đối với những lớp có modul thực tập tại doanh nghiệp rơi vào thời gian từ đầu tháng 02/2020).

  1. Tiếp tục thực hiện các biện pháp khử trùng, diệt khuẩn, phòng, chống dịch bệnh như Nhà trường đã, đang triển khai để học sinh, sinh viên yên tâm quay trở lại học.
  2. Thực hiện các biện pháp giám sát sức khỏe cho CBVC, NLĐ, học sinh, sinh viên theo hướng dẫn của cơ quan y tế. Lãnh đạo các Phòng, Khoa, Đơn vị, giáo viên chủ nhiệm có biện pháp theo dõi, nắm bắt tình hình sức khỏe của CBVC, NLĐ, học sinh, sinh viên để có thể phát hiện kịp thời các trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh, thông báo ngay với cơ quan y tế và Lãnh đạo Nhà trường.
  3. Tăng cường truyền thông đến học sinh, sinh viên về việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh; hướng dẫn học sinh, sinh viên kỹ năng phòng, chống dịch bệnh.

Ban giám hiệu đề nghị các Phòng, Khoa, Đơn vị triển khai thực hiện tốt nội dung thông báo này và có trách nhiệm tham gia tích cực vào các hoạt động phòng, chống dịch bệnh.

 

Nơi nhận:

      - Lãnh đạo Bộ LĐTBXH (báo cáo);

      - Ban Phòng, chống dịch Covid-19 thuộc Trường;

      - Trung tâm DN-GDTX&HN Quảng Ngãi;

      - BGH, các Phòng, Khoa, Đơn vị;

      - Lưu.

HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

TS. Nguyễn Hồng Tây

 

Sửa đổi vào Thứ sáu, 28 Tháng 2 2020 17:52
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 283 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow