Lễ trao bằng tốt nghiệp và giới thiệu việc làm


THÔNG BÁO

Lễ trao bằng tốt nghiệp gặp gỡ doanh nghiệp

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất thông báo về kế hoạch tổ chức trao bằng tốt nghiệp và gặp gỡ doanh nghiệp cho học sinh sinh viên Khoá 17 và các khoá trước trình độ trung cấp, cao đẳng đã được công nhận tốt nghiệp như sau:

  • Thời gian tổ chức lễ trao bằng tốt nghiệp: 7h30’ ngày 11/05/2021;
  • Địa điểm: Hội trường lớn;
  • Thời gian gặp gỡ doanh nghiệp: Sau khi trao bằng tốt nghiệp.

Nhà trường yêu cầu các Khoa nghề triển khai thông báo này đến tất cả học sinh sinh viên đã được công nhận tốt nghiệp tham dự lễ đúng thời gian và địa điểm nói trên./.

Nơi nhận:

- BGH (b/c);

- Các Khoa nghề;

- Phòng QLĐT, TCHC;

- Lưu VT, TSVL&TT.

KT HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

Nguyễn Duy Dũng


Sửa đổi vào Thứ ba, 04 Tháng 5 2021 23:09
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 440 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow