QUYẾT ĐỊNH miễn, giảm học phí Đợt 1 - Năm học 2021-2022


QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn, giảm học phí cho học sinh, sinh viên học kỳ I (Đợt 1) - Năm học 2021-2022

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ- LĐTBXH ngày 03/07/2009 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ- LĐTBXH ngày 09/03/2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất thành Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ- LĐTBXH ngày 01/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng Nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Nghị định số 81/2021/NĐ-CP ngày 27/8/2021 của Chính phủ Quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo;

Căn cứ Thông tư số 36/2017/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2017 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc ban hành Danh mục ngành, nghề học nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm trình độ Trung cấp, trình độ Cao đẳng;

Xét đề nghị của các ông: Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Kế toán tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn, giảm học phí học kỳ I (Đợt 1) năm học 2021-2022 cho học sinh sinh viên đang học tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, gồm:

Khóa XIX: - Hệ Trung cấp: 16lớp, 297hs, số tiền: 1.217.700.000đồng

-Hệ Cao đẳng  : 03lớp, 70sv,  số tiền :    231.710.000đồng

1.449.410.000đồng

(Bằng chữ: Một tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, bốn trăm mười ngàn đồng)

(có danh sách học sinh sinh viên kèm theo).

Điều 2. Học sinh sinh viên có tên ở Điều 1 được hưởng các chế độ miễn, giảm tiền học phí theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng phòng Quản lý đào tạo, Trưởng phòng Kế toán – tài vụ, Khoa nghề, các bộ phận liên quan và học sinh sinh viên có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

ThS. Lê Thành Nam


Sửa đổi vào Thứ tư, 27 Tháng 10 2021 11:27
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 457 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow