Quán triệt văn kiện Hội nghị lần thứ X - Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI


Chiều ngày 13/04/2015, tại Hội trường lớn, thực hiện sự chỉ đạo của Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Ngãi, Đảng ủy Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất đã tổ chức học tập, phổ biến, quán triệt và thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ X Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI).

Tham dự có sự hiện diện của ThS Trần Công Lượng – Báo cáo viên Đảng ủy Khối các Cơ quan tỉnh Quảng Ngãi; Tiến sỹ Nguyễn Hồng Tây - Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Nhà trường, các đồng chí trong Ban Giám hiệu, lãnh đạo Trưởng, Phó các Phòng, Khoa, Đơn vị , các cán bộ đảng viên tại các chi bộ trực thuộc Đảng bộ và toàn thể người lao động toàn trong Nhà trường.

Hình ảnh Cán bộ Đảng viên và người lao động tham gia buổi quán triệt Nghị quyết

Tại buổi học tập, quán triệt Nghị quyết đã nghe Báo cáo viên trình bày những nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, nghị quyết, kết luận tại Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp, tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại các tổ chức đảng trực thuộc một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp. Trong đó, tập trung vào các nội dung như: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương khóa XI trình Đại hội lần thứ XII của Đảng; Báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2011- 2015 và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội 5 năm 2016 – 2020; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận, thực tiễn qua 30 năm đổi mới; Dự thảo báo cáo tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng (khóa XI) trình Đại hội XII; đề xuất bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng và một số vấn đề quan trọng khác. Những quan điểm, nội dung cơ bản trong 02 đề án đã được Hội nghị thông qua gồm: Đề án tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 và một số thông tin cần thiết về kết quả Hội nghị TW lần thứ 10.

Báo cáo viên trình bày nội dung báo cáo văn kiện

Hội nghị đã giúp cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất nắm được nội dung, quan điểm của Đảng trong các văn kiện, Nghị quyết, Kết luận Hội nghị lần thứ mười Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) đã được thông qua, trên cơ sở đó làm tốt công tác chuẩn bị Đại hội đảng các cấp; tham gia góp ý, xây dựng các dự thảo văn kiện Đại hội XII tại các tổ chức đảng trực thuộc một cách thiết thực, hiệu quả, phù hợp.

 

 


Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 3173 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow