Thông báo sử dụng bộ đề thi tay nghề quốc gia lần VIII năm 2014


Số 16/TB-CĐN
Quảng Ngãi, ngày 19 tháng 03 năm 2014
THÔNG BÁO
V/v sử dụng bộ đề thi tay nghề quốc gia lần VIII năm 2014

 

Theo công văn số 05/BTCKTTNQG-KNN ngày 25/02/2014 của Ban tổ chức Kỳ thi tay nghề quốc gia năm 2014 về việc công khai đề thi tay nghề Quốc gia lần thứ VIII năm 2014.

Nhằm tạo điều kiện cho các Khoa nghề, các tổ bộ môn có học sinh – sinh viên đăng ký dự thi sử dụng, tham khảo bộ đề thi tay nghề quốc gia năm 2014. Ban giám hiệu Nhà trường thông báo cho các Khoa nghề, các tổ bộ môn tải về và sử dụng bộ đề thi tại địa chỉ website nhà trường, cụ thể:

Địa chỉ tải về:

1. http://dungquat.edu.vn/dao-tao/bo-de-thi-tay-nghe.html

2. http://dungquat.edu.vn/dao-tao/bo-de-thi-tay-nghe/224-de-thi-tay-nghe-quoc-gia-nam-2014.html

Nhà trường yêu cầu các Khoa nghề, Tổ bộ môn sử dụng, tham khảo để bồi dưỡng cho HSSV tham dự thi tay nghề các cấp năm 2014.

                                                                                      HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (chỉ đạo);
- Các khoa nghề, tổ trưởng bộ môn;
- Phòng Đào tạo;
- Phòng Kế toán tài vụ;
- Phòng KĐCL & QLKH;
- Phòng QLTB & DVSX;
- Lưu VT;

Đánh giá nội dung này
(2 đánh giá)
Đọc 3065 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow