Thông báo kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2019


Quảng Ngãi, ngày       tháng       năm 2019

THÔNG BÁO
Kết quả xét tuyển dụng viên chức năm 2019

Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức,viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-HĐTDVC ngày 26/11/2019 của Hội đồng tuyển dụng viên chức về kết quả xét tuyển viên chức năm 2019,

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019 (có Danh sách và kết quả đính kèm).

Theo kết quả trên, tất cả ứng cử viên đều đạt kết quả tuyển dụng, tính theo chỉ tiêu tuyển dụng và số điểm từ cao xuống thấp./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký & đóng dấu)

 


Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 186 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow