Thông báo công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019


Quảng Ngãi, ngày   tháng    năm 2019

THÔNG BÁO
Công nhận kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019
của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất


Căn cứ Thông tư số 03/2019/TT-BNV ngày 14/5/2019 của Bộ Nội vụ sửa đổi, bổ sung một số quy định về tuyển dụng công chức,viên chức, nâng ngạch công chức, thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức và thực hiện chế độ hợp đồng một số loại công việc trong cơ quan hành chính nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Văn bản số 5413/LĐTBXH-TCCB ngày 11/12/2019 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức,

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển viên chức năm 2019 (có Danh sách trúng tuyển kèm theo).

Các ứng viên trúng tuyển mang văn bằng, chứng chỉ gốc để thẩm tra, xác minh và ký kết hợp đồng làm việc kể từ ngày 16/12/2019 đến ngày 04/01/2020. Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.6515.820. 

Thông báo kết quả trúng tuyển viên chức năm 2019 được đăng tải trên Website của Trường (http://dungquat.edu.vn)./.

HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký & đóng dấu)

 


Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 319 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow