không tổ chức gặp mặt sau Tết để phòng chống dịch Covid-19


BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH
VÀ XÃ HỘI

 
   

Số: 330 /LĐTBXH-VP

 V/v không tổ chức gặp mặt sau Tết

    để phòng, chống dịch Covid-19

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 16 tháng 02 năm 2021

 

 

Kính gửi: Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục diễn biến phức tạp tại Hà Nội và một số tỉnh, thành phố. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ với Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống Covid-19 (nCoV) ngày 15/02/2021, Bộ trưởng yêu cầu Thủ tưởng các đơn vị thuộc Bộ:

  1. Không tổ chức cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vị lúc 10 giờ ngày 17/02/2021 (theo Công văn số 328/LĐTBXH-VP ngày 09/02/2021 của Bộ).
  2. Các đơn vị không tổ chức giao ban, gặp mặt đầu xuân; ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành, chuyển các cuộc họp của đơn vị theo hình thức trực tuyến. Không tổ chức đi tham quan, lễ hội đầu xuân.
  3. Quán triệt đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19: đeo khẩu trang tại công sở và nơi công cộng, thực hiện “5K: Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế” do Bộ Y tế khuyến cáo. Thủ trưởng các đơn vị chịu trách nhiệm trước Bộ trưởng nếu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của đơn vị vi phạm các quy định dẫn đến lây nhiễm dịch bệnh Covid-19 trong cơ quan, đơn vị.
  4. Các đơn vị quản lý nhà nước báo cáo về tình hình tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và các nội dung trọng tâm cần tập trung chỉ đạo, điều hành ngay sau Tết thuộc lĩnh vực quản lý, gửi về Bộ (qua Văn phòng, điện thoại: 024.3826.9536 hoặc 0388.256.849, email:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. trước 11 giờ ngày 17/02/2021.

Bộ yêu cầu Thủ trưởng các đơn vị nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

  • Như trên;
  • Bộ trưởng (để báo  cáo);
  • Các Thứ trưởng;
  • Lưu: VT, TH.(HĐ)

 

 

 

 


Sửa đổi vào Thứ tư, 17 Tháng 2 2021 08:10
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 26 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow