Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển lao động Đợt 2_2023


THÔNG BÁO

Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển lao động (Đợt 2)

Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019;
Căn cứ Báo cáo số 01/BC-HĐTDLD ngày 29/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng lao động về kết quả xét tuyển lao động.
Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất thông báo kết quả trúng tuyển đợt 2 (có Danh sách kết quả đính kèm).
Các ứng viên trúng tuyển mang văn bằng, chứng chỉ gốc để thẩm tra, xác minh và ký kết hợp đồng lao động kể từ ngày 29/9/2023.

Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.6515.820.
Thông báo kết quả trúng tuyển lao động được đăng tải trên Website của Trường (http://dungquat.edu.vn)./.

Nơi nhận:                                                                                                Q. HIỆU TRƯỞNG

- Ban Giám hiệu;
- Phòng, Khoa, đơn vị;                                                                                 (Đã ký)
- Đăng Website của Trường;
- Niêm yết tại bảng tin Trường;
- Ứng viên theo Danh sách;                                                                    ThS. Lê Thành Nam
- Lưu: VT, TCHC.

DANH SÁCH KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG (ĐỢT 2)

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Trình độ

Chuyên ngành

Vị trí trúng tuyển

Phòng/Khoa/

Đơn vị

Điểm xét tuyển

 

Kết quả

Ghi chú

1

Trương Quang Tuấn

Nam

12/06/1989

Đại học

Cử nhân công nghệ thông tin

Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

Trung tâm Đào tạo lái xe

411/500

 

Trúng tuyển

 

 

GPLX D

2

Hồ Thế Hiển

Nam

06/05/1980

Cao đẳng

Điện

Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

 

Trung tâm Đào tạo lái xe

366/500

 

Trúng tuyển

 

GPLX E

3

Nguyễn Văn Trà

Nam

27/04/1993

Đại học

Huấn luyện thể thao

Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

 

Trung tâm Đào tạo lái xe

389/500

 

Trúng tuyển

 

GPLXB2

4

Lê Thông Phước

Nam

26/06/1999

Cao đẳng

Công nghệ ô tô

Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô

 

Trung tâm Đào tạo lái xe

345/500

 

Trúng tuyển

 

GPLXB2

Danh sách gồm 04 ứng viên trúng tuyển./.


Sửa đổi vào Thứ sáu, 22 Tháng 9 2023 09:13
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 384 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow