Kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển lao động Đợt 1_2023


Căn cứ Bộ Luật lao động năm 2019;

Căn cứ Báo cáo số 01/BC-HĐTDLD ngày 29/8/2023 của Hội đồng tuyển dụng lao động về kết quả xét tuyển lao động.

Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất thông báo kết quả trúng tuyển kỳ xét tuyển lao động, lần 1 (có danh sách kết quả đính kèm).

Các ứng viên trúng tuyển mang văn bằng, chứng chỉ gốc để thẩm tra, xác minh và ký kết hợp đồng lao động kể từ ngày 31/8/2023. Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất, xã Bình Hải, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi; điện thoại: 0255.6515.820.

Thông báo kết quả trúng tuyển lao động được đăng tải trên Website của Trường (http://dungquat.edu.vn)./.

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu;

- Phòng, Khoa, đơn vị;

- Đăng Website của Trường;

- Niêm yết tại bảng tin Trường;

- Ứng viên theo Danh sách;

- Lưu: VT, TCHC.                                        

Q. HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Lê Thành Nam

 


DANH SÁCH KẾT QUẢ TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT TUYỂN LAO ĐỘNG (ĐỢT 1)

CỦA TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT

(Kèm theo Thông báo số      /TB-CDQ ngày      /     /2023 của Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất)

TT

Họ và tên

Giới tính

Ngày sinh

Trình độ

Chuyên ngành

Vị trí trúng tuyển

Đơn vị

Điểm xét tuyển

 

Kết quả

Ghi chú

1

Nguyễn Phúc Huy

Nam

16/12/1997

Đại học

Kỹ su Công nghệ kỹ thuật nhiệt

Giáo viên chuyên ngành nhiệt điện

Khoa Điện - Điện tử

393/500

 

 

Trúng tuyển

 

2

Nguyễn Tấn Chiểu

Nam

09/03/1998

Đại học

Kỹ sư Công nghệ chế tạo máy

Giáo viên chuyên ngành cơ khí chế tạo

Khoa Cơ khí chế tạo

 

384/500

 

 

Trúng tuyển

 

3

Phạm Thị Thu Vang

Nữ

15/11/1997

Đại học

Cử nhân Luật

Giáo vụ khoa

Khoa Khoa học cơ bản

405/500

Trúng tuyển

 

4

Trần Thị Phương

Nữ

14/09/1985

Đại học

Cử nhân Kế toán

Nhân viên tuyển sinh, việc làm

Phòng Tuyển sinh, Việc làm &Truyền thông

401/500

 

Trúng tuyển

 

5

Nguyễn Kính

Nam

06/06/2001

Đại học

Cử nhân Luật

Nhân viên tổ chức bộ máy và pháp chế

Phòng Tổ chức - Hành chính

371/500

 

Trúng tuyển

 

6

Nguyễn Thị Kỳ

Nữ

18/02/1999

Đại học

Cử nhân Luật

Nhân viên quản lý nhân sự

Phòng Tổ chức - Hành chính

388/500

 

Trúng tuyển

 

7

Nguyễn Thị Hà

Nữ

02/07/1996

Đại học

Cử nhân Quản trị kinh doanh

Nhân viên quản lý đào tạo

Trung tâm Đào tạo lái xe

395/500

 

Trúng tuyển

 

Danh sách trên gồm 07 ứng viên trúng tuyển./.


Sửa đổi vào Thứ năm, 31 Tháng 8 2023 10:47
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 469 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow