KẾ HOẠCH G_DẠY, HỌC TẬP TRỰC TUYẾN TRONG T_GIAN PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19


KẾ HOẠCH

V/v triển khai giảng dạy, học tập trực tuyến (online)
trong thời gian phòng chống dịch Covid-19

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi và và cả nước, nhất là các tỉnh phía Nam, Nhà trường đã điều chỉnh kế hoạch nghỉ hè năm học 2020-2021. Nay thời gian nghỉ hè đã hết nhưng vì Ký túc xá của Trường  vẫn còn  sử dụng làm khu cách ly, HSSV và giáo viên ở các vùng dịch không thể đến Trường để tham gia giảng dạy và học tập. Trước thực tế như vậy, Nhà trường đã thống nhất triển khai kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022 như sau:

1. HSSV bắt đầu học năm học 2021-2022 kể từ ngày 02/08/2021, trong khi HSSV chưa thể đến Trường thì việc tổ chức giảng dạy và học tập thực hiện theo hình thức trực tuyến (online) cho đến khi có thông báo. Riêng 02 lớp đào tạo theo chương trình của CHLB Đức thực hiện theo kế hoạch đã duyệt.

2. Thời điểm áp dụng phương thức giảng dạy, học tập trực tuyến

Phương thức giảng dạy, học tập trực tuyến được triển khai từ ngày 02/8/2021 cho đến khi có thông báo tiếp theo của Nhà trường về việc thay đổi phương thức giảng dạy, học tập.

3. Công tác chuẩn bị cho giảng dạy-học tập trực tuyến

3.1. Các Khoa:

- Thống nhất nội dung giảng dạy và xây dựng kế hoạch giảng dạy trực tuyến cho tất cả các lớp, các nghề. Các môn học mô đun có thể triển khai theo phương thức online, bao gồm các môn học lý thuyết, thảo luận, đồ án tốt nghiệp, các phần hướng dẫn ban đầu của các mô đun thực hành, quy trình công nghệ…;

- Tổ chức cho giáo viên đăng ký giảng dạy online, lập danh sách theo mẫu (có mẫu gửi kèm) gửi về Phòng QLĐT trước ngày 29/7/2021 (gửi cả file mềm và bản cứng, file mềm gửi về địa chỉ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.)

- Việc tổ chức đào tạo trực tuyến được thực hiện theo theo hướng dẫn của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội tại Công văn số 1301/LĐTBXH-TCGDNN ngày 14/4/2020 về việc hướng dẫn thực hiện quản lý, tổ chức dạy học, kiểm tra đánh giá trong đào tạo trực tuyến.

- Thông báo cho giáo viên và HSSV kế hoạch dạy học trực tuyến đã được phê duyệt; chỉ đạo giáo viên chủ nhiệm và giáo viên bộ môn liên hệ HSSV để chuẩn bị phương tiện, thiết bị, kết nối đường truyền, đôn đốc, nhắc nhở HSSV dự học trực tuyến đầy đủ, nghiêm túc;

- Phòng QLĐT, lãnh đạo khoa CM thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo trực tuyến; chịu trách nhiệm trước Ban giám hiệu về việc thực hiện kế hoạch giảng dạy của giáo viên;

3.2. Phòng TC-HC: Chuẩn bị phòng dạy có kết nối wifi (đủ mạnh) và các phương tiện cần thiết để giáo viên có nhu cầu đăng ký dạy học trực tuyến tại Trường.

3.3. Khoa Kỹ thuật tổng hợp: Chỉ đạo bộ môn Tin học hướng dẫn, hỗ trợ giáo viên thực hiện các phần mềm dạy học trực tuyến.

3.4. Phòng Tuyển sinh Việc làm và Truyền thông: Đưa thông tin về kế hoạch dạy học trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Trường.

3.5. Phòng Quản lý đào tạo:

- Tổng hợp danh sách đăng ký dạy online của các Khoa, xây dựng thời khóa biểu trình Ban Giám hiệu phê duyệt thực hiện;

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo trực tuyến, đánh giá việc triển khai thực hiện đào tạo trực tuyến để kịp thời điều chỉnh, rút kinh nghiệm, cải thiện, nâng cao chất lượng đào tạo trực tuyến;

- Báo cáo việc tổ chức đào tạo trực tuyến cho Hiệu phó chuyên môn để kịp thời chỉ đạo khắc phục những khó khăn, vướng mắc;

- Tiếp tục duy trì, kết hợp giữa đào tạo trực tuyến với đào tạo truyền thống khi HSSV đi học trở lại; phối hợp các bộ phận liên quan xây dựng, phát triển hệ thống đào tạo trực tuyến của Nhà trường kết hợp với chương trình, ứng dụng đã triển khai.

3.6. Đối với Giáo viên và HSSV:

* Đối với Giáo viên:      

- Giáo viên bộ môn kết hợp với GVCN liên hệ lớp để thành lập nhóm Zalo qua đó trao đổi, thống nhất với HSSV về phương tiện, thiết bị, kết nối đường truyền…để chọn phương án trực tiếp hay gián tiếp cho phù hợp. (Giảng dạy trực tuyến trực tiếp có nghĩa là nhà giáo tiến hành giảng dạy, thảo luận trực tiếp, truyền tải hình ảnh và âm thanh cho người học trên mạng hoặc thiết bị mobile/ máy tính bảng bằng công cụ truyền trực tiếp theo thời gian thực. Giảng dạy trực tuyến gián tiếp là việc trao đổi, giải đáp thắc mắc, giao bài tập cho học sinh, sinh viên và chia sẻ về nội dung học tập giữa nhà giáo - người học, người học - người học thông qua các phần mềm, ứng dụng đào tạo trực tuyến hoặc các phần mềm, ứng dụng khác (zalo, viber, facebook.v.v...)

- Đăng ký sử dụng phòng dạy trực tuyến khi có nhu cầu (gửi Phòng TC-HC).

- Cung cấp link, ID, pass các buổi dạy cho Lãnh đạo Khoa, phòng Quản lý đào tạo (đ/c Cầm hoặc đ/c Duy) để theo dõi;  

* Đối với HSSV: 

- Thường xuyên cập nhật thời khóa biểu trên trang web của Trường (www.dung quat.edu.vn);

- Thường xuyên liên hệ với Giáo viên giảng dạy, GVCN, giáo vụ khoa, bộ phận công tác HSSV thuộc phòng Quản lý đào tạo để được giải đáp, hỗ trợ;

- Tham gia đầy đủ và thực hiện nghiêm túc nội quy, quy định;

4. Một số quy định:

- Một buổi học trực tuyến không quá 4 tiết (45 phút/giờ học lý thuyết), nhà giáo bắt buộc phải thực hiện 2 hoạt động chính trong 1 giờ giảng trực tuyến gồm: giờ giảng chuẩn là 45 phút, trong đó phần giảng bài mới trực tuyến trực tiếp từ 25-30 phút, phần tổ chức các hoạt động, kiểm tra bài cũ, đàm thoại, phát vấn, hoạt động nhóm, thảo luận, kết luận, nhận xét, động viên học sinh, sinh viên, giao bài tập về nhà từ 15-20 phút; nhà giáo bắt buộc phải có hoạt động giao bài tập hoặc câu hỏi thảo luận hoặc chuẩn bị học liệu, tham khảo tài liệu cho bài học mới; Đối với buổi học từ 2 tiết/1 môn trở lên, nhà giáo chủ động phần giảng bài mới nhưng phần giảng mỗi tiết không dưới 25 phút. Trường hợp việc truy cập internet của học sinh, sinh viên không ổn định thì nhà giáo sử dụng toàn thời gian nêu trên vào việc giảng dạy trực tuyến gián tiếp;

- Thời gian học tập và các hoạt động trong một ngày học trực tuyến có thể thực hiện linh hoạt tùy thuộc vào điều kiện và hoàn cảnh thực tế của từng lớp do nhà giáo quyết định;

- Nhà giáo giảng dạy môn học trực tuyến thực hiện việc quản lý lớp theo quy chế quản lý đào tạo;

- Nhà giáo giảng dạy được tính giờ giảng theo quy định sau: 1,0 giờ dạy trực tuyến bằng hình thức trực tiếp tính bằng 1 giờ chuẩn; 1,0 giờ dạy trực tuyến bằng hình thức gián tiếp (tính theo số giờ của môn học/mô đun) tính bằng 0,8 giờ dạy lý thuyết. Cứ 15 tiết phải dạy ít nhất 05 tiết bằng hình thức online trực tiếp.

- Nhà giáo giảng dạy có trách nhiệm tạo diễn đàn trao đổi, tạo chủ đề thảo luận (Chat), trả lời câu hỏi và giải đáp các thắc mắc đối với những vấn đề chung của buổi học.

Nhà trường yêu cầu các Phòng, Khoa, Giáo viên và HSSV thực hiện theo đúng các nội dung của kế hoạch này và thường xuyên cập nhật các thông báo tiếp theo trong quá trình triển khai kế hoạch đào tạo của học kỳ I, năm học 2021-2022. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc hoặc phát sinh, các đơn vị báo cáo Ban Giám hiệu (qua phòng Quản lý Đạo tạo) để xem xét quyết định./.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

ThS. Nguyễn Duy Dũng


Sửa đổi vào Thứ năm, 23 Tháng 9 2021 08:19
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 941 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow