Đề thi tay nghề thế giới lần thứ 42 năm 2013 tại Cộng hòa liên bang Đức


ĐỀ THI TAY NGHỀ THẾ GIỚI LẦN THỨ 42 NĂM 2013
TẠI CỘNG HÒA LIÊN BANG ĐỨC

(kèm theo công văn số 1595/TCDN-KNN ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Tổng cục dạy nghề)

TT

Tên nghề

Đường link

1

Bảo dưỡng máy bay (Aircraft Maintenance)

http://www.mediafire.com/download/lra055yu7f1wvlr/

Aircraft_Maintenance_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/db3c9ba3kuaws7o/

Aircraft_Maintenance_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/s0lr205j6a8swmj/

Aircraft_Maintenance_Marking_Forms.zip

2

Trang trí đá kiến trúc (Architectural Stonemasonry)

http://www.mediafire.com/download/w1rrvc7xpzbv5b3/

Architectural_Stonemasonry_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/62yip3q9tkiasqv/

Architectural_Stonemasonry_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/llqgjl82ytevfpt/

Architectural_Stonemasonry_Marking_Forms.zip

3

Sửa chữa thân ô tô (Autobody Repair)

http://www.mediafire.com/download/uh0inxi90rk5hjz/

Autobody_Repair_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/vqv9hvxmc0bbi7y/

Autobody_Repair_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/adb401vw0oczvca/

Autobody_Repair_Marking_Forms.zip

4

Công nghệ ô tô

(Automobile Technology)

http://www.mediafire.com/download/q5qblwwfio5o51z/

Automobile_Technology_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/jbev17t4y2rz8ze/

Automobile_Technology_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/8ot4c40yjt876k7/

Automobile_Technology_Marking_Forms.zip

5

Chăm sóc sắc đẹp

(Beauty Therapy)

http://www.mediafire.com/download/biboda1gn4nbb14/

Beauty_Therapy_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/hub94yc0dc7uwub/

Beauty_Therapy_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/27p22vfn8enwe15/

Beauty_Therapy_Marking_Forms.zip

6

Xây gạch (Bricklaying)

http://www.mediafire.com/download/ag86755a0x20992/

Bricklaying_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/qvik0sn7hi4sb32/

Bricklaying_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/753qido9wmy74db/

Bricklaying_Marking_Forms.zip

7

Mộc mỹ nghệ (Cabinetmaking)

http://www.mediafire.com/download/wjwmoc84qqb9dhy/

Cabinetmaking_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/ro4f2v03n0xxcbr/

Cabinetmaking_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/3a7oocvusfx48rt/

Cabinetmaking_Marking_Forms.zip

8

Sơn ô tô (Car Painting)

http://www.mediafire.com/download/h63auzwsqdehddz/

Car_Painting_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/u1c3ko947l9o1dr/

Car_Painting_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/gqw8k28zgckggqz/

Car_Painting_Marking_Forms.zip

9

Mộc kết cấu nhà

(Carpentry)

http://www.mediafire.com/download/6rx28ek364r5r72/

Carpentry_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/phl92j6g261lao9/

Carpentry_EN_v4.1.pdf

http://www.mediafire.com/download/bvwmwh508j4besk/

Carpentry_Marking_Forms.zip

10

Phay CNC (CNC Milling)

http://www.mediafire.com/download/3iah2cc2d8yh5nz/

CNC_Milling_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/ceretxtsw9dprgi/

CNC_Milling_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/135avknbgbk9ucl/

CNC_Milling_Marking_Forms.zip

11

Tiện CNC (CNC Turning)

http://www.mediafire.com/download/anam225816tef0h/

CNC+Turning_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/v9wxi5xvixcdfjr/

CNC_Turning_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/39lm1sh3hx5d5dq/

CNC_Turning_Marking_Forms.zip

12

Làm bánh kẹo (Confectioner-Pastry Cook)

http://www.mediafire.com/download/y06r2jt5y1234hx/

Confectioner-Pastry_Cook_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/yioh74bnmdwkp3n/

Confectioner-Pastry_Cook_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/p99g8fln967vfg7/

Confectioner-Pastry_Cook_Marking_Forms.zip

13

Gia công tấm kim loại xây dựng (Construction Metal Work)

http://www.mediafire.com/download/by75jo7b8dw8zuf/

Construction_Metal_Work_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/sfy623st03wn0c6/

Construction+Metal+Work_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/79ptfv6s3734cp7/

Construction_Metal_Work_Marking_Forms.zip

14

Nấu ăn (Cooking)

http://www.mediafire.com/download/tr5d66zmrqsazsc/

Cooking_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/ipx37ycn8i6b6u8/

Cooking_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/4cnt0bqr1nk3nr2/

Cooking_Marking_Forms.zip

15

Lắp đặt điện (Electrical Installations)

http://www.mediafire.com/download/6ydfh68gzy8fb6a/

Electrical_Installations.zip

http://www.mediafire.com/download/1rck12e47ew584c/

Electrical_Installations_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/gjla1y5l5h1crza/

Electrical+Installations_Marking_Forms.zip

16

Điện tử (Electronics)

http://www.mediafire.com/download/w2epqvximujdno6/

Electronics_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/0z4b610sq5ryss4/

Electronics_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/637c16utl130cqz/

Electronics_Marking_Forms.zip

17

Công nghệ thời trang (Fashion Technology)

http://www.mediafire.com/download/c69o93mrcxc0d1k/

Fashion_Technology_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/i376bzrcpe12mso/

Fashion_Technology_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/pithc1j6tw9ldev/

Fashion_Technology_Marking_Forms.zip

18

Cắm hoa (Floristry)

http://www.mediafire.com/download/8ogzo93m6puag0v/

Floristry_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/cvfmcw7adtzt39a/

Floristry_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/0dm3d71g147d6j1/

Floristry_Marking_Forms.zip

19

Thiết kế đồ họa (Graphic Design Technology)

http://www.mediafire.com/download/slowu84i4nm9iu2/

Graphic+Design+Technology_actual.part1.rar

http://www.mediafire.com/download/i1cr3ods057uqdy/

Graphic_Design_Technology_actual.part2.rar

http://www.mediafire.com/download/feujlb40bbbpdha/

Graphic_Design_Technology_actual.part3.rar

http://www.mediafire.com/download/lj0usrkuhlbfe1d/

Graphic_Design_Technology_actual.part4.rar

http://www.mediafire.com/download/hxpzzi8w8dp9cq6/

Graphic_Design_Technology_actual.part5.rar

http://www.mediafire.com/download/6mjqt3mwcd59z9b/

Graphic_Design_Technology_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/e8rkurcxvux4y0k/

Graphic_Design_Technology_Marking_Forms.zip

20

Thiết kế các kiểu tóc (Hairdressing)

http://www.mediafire.com/download/mgoyo5msyu9sxp7/

Hairdressing_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/w4807pup2g1pgri/

Hairdressing_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/32r1w8yd85701b1/

Hairdressing_Marking_Forms.zip

21

Công tác xã hội (Health and Social Care)

http://www.mediafire.com/download/tu2n2dazqjxi0ta/

Health_and_Social_Care_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/06we5djazx3c5d5/

Health+and+Social+Care_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/dvp78ns4cpo04ht/

Health_and_Social_Care_Marking_Forms.zip

22

Điều khiển công nghệ (Industrial Control)

http://www.mediafire.com/download/7n07bcpxys7mqpw/

Industrial_Control_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/3b994v39e6yj546/

Industrial_Control_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/wsvtjyfw17xqidg/

Industrial_Control_Marking_Forms.zip

23

Lắp cáp mạng thông tin (Information Network Cabling)

http://www.mediafire.com/download/le3a1csfpa05lp0/

Information_Network_Cabling_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/kpwluvlpiixvbye/

Information_Network_Cabling_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/q5oorj85d54fuzb/

Information+Network+Cabling_Marking_Forms.zip

24

Quản trị hệ thống mạng Công nghệ thông tin (IT Network Systems Administration)

http://www.mediafire.com/download/o0x35e7ujnn1n42/

IT_Network_Systems_Administration_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/ag7hfwzfnv3wman/

IT_Network_Systems_Administration_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/zd1zo0we5d993aq/

IT_Network_Systems_Administration_Marking_Forms.zip

25

Giải pháp phần mềm Công nghệ thông tin (IT Software Solutions for Business)

http://www.mediafire.com/download/fcbhs3lfd7uli4f/

IT_Software_Solutions_for_Business_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/t0zkrut29rjjc5w/

IT_Software_Solutions_for_Business_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/3tc8u2l7zlqj5kr/

IT_Software_Solutions_for_Business_Marking_Forms.zip

26

Gia công đồ trang sức (Jewellery)

http://www.mediafire.com/download/p35bu8qhfal140n/

Jewellery_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/z80fl6swwtuc1z3/

Jewellery_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/aamezxnqt4zl7iw/

Jewellery_Marking_Forms.zip

27

Mộc dân dụng (Joinery)

http://www.mediafire.com/download/k27n3xett2m1ss7/

Joinery_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/wui20ri07zg4r61/

Joinery_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/4kparj107onl9he/

Joinery_Marking_Forms.zip

28

Làm vườn cảnh (Landscape Gardening)

http://www.mediafire.com/download/g8qi4ojih4fr21j/

Landscape_Gardening_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/s6f21kw5zg5zu8v/

Landscape+Gardening_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/3emmaohwh5k1i35/

Landscape_Gardening_Marking_Forms.zip

29

Phối hợp nhóm sản xuất (Manufacturing Team Challenge)

http://www.mediafire.com/download/ydztvhb49n6o91d/

Manufacturing_Team_Challenge_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/171v2786d9lp1v4/

Manufacturing_Team_Challenge_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/h518181a3pioe1w/

Manufacturing_Team_Challenge_Marking_Forms.zip

30

Thiết kế kỹ thuật cơ khí (Mechanical Engineering Design-CAD)

http://www.mediafire.com/download/kf6oxcfrl3cuc9r/

Mechanical_Engineering_Design_-_CAD_Marking_Forms.zip

http://www.mediafire.com/download/gok37plfdffhp83/

Mechanical_Engineering_Design-CAD_EN.pdf

31

Cơ điện tử (Mechatronics)

http://www.mediafire.com/download/7gunz6hu3abslbw/

Mechatronics_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/q16atg33kfnqak5/

Mechatronics_EN_v4.1.pdf

http://www.mediafire.com/download/3k65oxmoh3i6661/

Mechatronics_Marking_Forms.zip

32

Ro – bốt di động

(Mobile Robotics)

http://www.mediafire.com/download/7bphbcv3rfpx74d/

Mobile_Robotics_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/nvccs669hrc6buy/

Mobile_Robotics_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/lvqak126w4uxa10/

Mobile_Robotics_Marking_Forms.zip

33

Sơn và trang trí nội thất (Painting and Decorating)

http://www.mediafire.com/download/2b9d9f47r0rvc0r/

Painting_and_Decorating_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/rer9cjsuby7hz9k/

Painting+and+Decorating_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/m0i7et7qa8pxkod/

Painting_and_Decorating_Marking_Forms.zip

34

Hệ thống tường khô và trát vữa

(Plastering and Drywall Systems)

http://www.mediafire.com/download/558qsmv3l1dqwxt/

Plastering_and_Drywall_Systems_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/m0w2nj7e268zca4/

Plastering_and_Drywall_Systems_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/xqzr8z9tr92ffm5/

Plastering_and_Drywall_Systems_Marking_Forms.zip

35

Kỹ thuật nhựa (Plastic Die Engineering)

http://www.mediafire.com/download/293xcqpwvnel1vv/

Plastic_Die_Engineering_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/3qktab86qxpjqab/

Plastic_Die_Engineering_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/7s2dyr8png4uaet/

Plastic+Die+Engineering_Marking_Forms.zip

36

Đường ống nước

(Plumbing and Heating)

http://www.mediafire.com/download/rpfiac8gkcc6m4l/

Plumbing_and_Heating_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/x16jvzevemy7v2i/

Plumbing_and_Heating_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/6yu6f3rrxata2et/

Plumbing_and_Heating_Marking_Forms.zip

37

Tự động hóa và cơ khí (Polymechanics-Automation)

http://www.mediafire.com/download/icb6s88mx9snnc3/

Polymechanics-Automation_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/xdgxi4568ha4w1z/

Polymechanics-Automation_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/49ai52u5nbxnha0/

Polymechanics-Automation_Marking_Forms.zip

38

Công nghệ in truyền thông (Print Media Technology)

http://www.mediafire.com/download/6hbu9hkygt92ary/

Print+Media+Technology_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/487d0midvio6m40/

Print_Media_Technology_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/7aqq52xebdtf375/

Print_Media_Technology_Marking_Forms.zip

39

Khuôn mẫu (Prototype Modelling)

http://www.mediafire.com/download/fofi6enab704q1g/

Prototype_Modelling_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/bg4ra89ghye22ao/

Prototype_Modelling_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/bj1z2md9968k6zj/

Prototype_Modelling_Marking_Forms.zip

40

Điện lạnh

(Refrigeration and Air Conditioning)

http://www.mediafire.com/download/5dphnuimv5mrd6j/

Refrigeration_and_Air_Conditioning_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/q9byw4p2p7s3bis/

Refrigeration+and+Air+Conditioning_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/vux67vzpv992v5h/

Refrigeration_and_Air_Conditioning_Marking_Forms.zip

41

Dịch vụ nhà hàng

(Restaurant Service)

http://www.mediafire.com/download/fk4fw5dkr5o8gdy/

Restaurant_Service_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/1quzewrqoah44m8/

Restaurant_Service_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/qkqtegbioe8c669/

Restaurant_Service_Marking_Forms.zip

42

Công nghệ kim loại tấm (Sheet Metal Technology)

http://www.mediafire.com/download/0wcrba3isnvf16j/

Sheet_Metal_Technology_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/u0w9a7w8oonbg73/

Sheet_Metal_Technology_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/nww5chac6g3hco9/

Sheet+Metal+Technology_Marking_Forms.zip

43

Trang trí cửa hàng kinh doanh

(Visual Merchandising-Window Dressing)

http://www.mediafire.com/download/dybocu1oxoo4ud8/

Visual_Merchandising-Window_Dressing_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/cmjajus36110f7w/

Visual_Merchandising-Window_Dressing_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/ig1l4j64tw1bb1x/

Visual_Merchandising-Window_Dressing_Marking_Forms.zip

44

Ốp lát tường và sàn (Wall and Floor Tiling)

http://www.mediafire.com/download/75wjeq6m89uwt4p/

Wall_and_Floor_Tiling_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/mx7q083uqfmli4p/

Wall_and_Floor_Tiling_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/o64vaf6pxczr98w/

Wall_and_Floor_Tiling_Marking_Forms.zip

45

Thiết kế trang Web (Web Design)

http://www.mediafire.com/download/k8ia3a3tvfy6313/

Web+Design_actual.part1.rar

http://www.mediafire.com/download/9rd0avu8o11gbac/

Web_Design_actual.part2.rar

http://www.mediafire.com/download/itexp7bntmf2zvk/

Web_Design_actual.part3.rar

http://www.mediafire.com/download/z5fxzzc5z891keg/

Web_Design_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/mr5ei2l12536xyi/

Web_Design_Marking_Forms.zip

46

Hàn (Welding)

http://www.mediafire.com/download/41klj9tmeba7qqj/

Welding_actual.zip

http://www.mediafire.com/download/d3u1rzswuf85kbp/

Welding_EN.pdf

http://www.mediafire.com/download/vfp1m5d7h38z9bi/

Welding_Marking_Forms.zip

 

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow