Đề thi tay nghề thế giới lần thứ 42 năm 2013 tại Cộng hòa liên bang Đức

Bộ đề thi tay nghề thế giới lần thứ 42 năm 2013 tại Cộng hòa liên bang Đức kèm theo công văn số 1595/TCDN-KNN ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Tổng cục dạy nghề.

Đề thi tay nghề ASEAN lần thứ 9 năm 2012 tại Indonesia

Bộ đề thi tay nghề ASEAN lần thứ 9 năm 2012 tại Indonesia kèm theo công văn số 1595/TCDN-KNN ngày 5 tháng 9 năm 2013 của Tổng cục dạy nghề.

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow