Bản tin thanh niên số 6, 7 - Đoàn trường


Bản tin Thanh niên số 6 gồm có 2 phần chính: Phần I – Điểm tin các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2014; Phần II- Các ca khúc tuyên truyền.

Bản tin Thanh niên số 7 gồm có 2 phần chính: Phần I – Tổng kết các hoạt động trong tháng thanh niên năm 2014; Phần II- Các ca khúc tuyên truyền.

Để nghe trên máy tính, hãy click vào đây để tải về bản tin 6, bản tin 7

Để nghe trực tuyến hãy Click vào biểu tượng Play bên dưới!

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow