QUYẾT ĐINH chi tiền chính sách nội trú đối với HS-SV khóa XVI, XVII


QUYẾT ĐỊNH

Về việc thực hiện chính sách nội trú đối với HS-SV khóa XVI, XVII từ tháng 3/2019 đến tháng 04/2021

HIỆU TRƯỞNG

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT

Căn cứ Quyết định số 843/QĐ- LĐTBXH ngày 03/07/2009 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc thành lập Trường cao đẳng nghề kỹ thuật công nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 978/QĐ-LĐTBXH ngày 01/07/2013 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trường Cao đẳng nghề KTCN Dung Quất;

Căn cứ Quyết định số 292/QĐ-LĐTBXH ngày 09/03/2017 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc đổi tên  Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất thành Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất;

Căn cứ Quyết định 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với HS- SV học cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 12/2016/TTLT-BGDĐT-BTC-BLĐTBXH ngày 16 tháng 6 năm 2016 của liên Bộ Tài chính, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội về hướng dẫn thực hiện chính sách nội trú quy định tại Quyết định số 53/2015/QĐ-TTg ngày 20/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách nội trú đối với HS-SV học cao đẳng, trung cấp;

Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-LĐTBXH ngày 30/10/2018 của Bộ Trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư liên quan đến thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội  ;

Xét đề nghị của các ông: Trưởng phòng Quản lý đào tạo; Trưởng phòng Kế toán - Tài vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

 

Điều 1. Chi tiền chính sách Nội trú từ tháng 3/2019 đến tháng 4/2021 cho HS-SV khóa XVI, XVII  học tại Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất:

Trong đó:

- Khóa XVI,  năm  2020: 04 HS-SV thành tiền:   29.212.000đ;

- Khóa XVII, năm 2019: 30 HS-SV  thành tiền: 429.500.000đ;

- Khóa XVII, năm 2020: 35 HS-SV  thành tiền: 568.952.000đ;

- Khóa XVII, năm 2021: 17 HS-SV  thành tiền:   99.268.000đ;

                                                                                                1.126.932.000đ

(Một tỉ, một trăm hai sáu triệu, chín trăm ba hai ngàn đồng VN)

             Click vào đây để xem danh sách kèm theo

Điều 2. Học sinh – Sinh viên có tên ở Điều 1 được hưởng chính Nội trú theo quy định hiện hành.

Điều 3. Các ông (bà) Trưởng Phòng QLĐT, Trưởng phòng KT-TV,  Khoa và các bộ phận liên quan, những học sinh - sinh viên có tên ở Điều 1 căn cứ Quyết định thi hành.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Q. HIỆU TRƯỞNG

Đã ký

ThS. Lê Thành Nam

 


Sửa đổi vào Thứ tư, 12 Tháng 5 2021 11:04
Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 180 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow