Thông báo tuyển dụng lao động


THÔNG BÁO

Về việc tuyển dụng lao động

Thực hiện Kết luận cuộc họp Đảng ủy tại Thông báo số 17-TB/ĐU ngày 29/6/2022 và xét nhu cầu bổ sung nhân sự làm công tác giảng dạy thực hành lái xe ô tô để đáp ứng lưu lượng đào tạo, Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất thông báo tuyển dụng lao động, cụ thể như sau:

1. Chỉ tiêu và vị trí tuyển dụng:

- Giáo viên dạy thực hành lái xe ô tô hạng C, B2

- Số lượng: 03 người.

2. Điều kiện đăng ký dự tuyển:

2.1. Điều kiện chung

- Có quốc tịch Việt Nam và cư trú tại Việt Nam

- Có Đơn đăng ký dự tuyển

- Từ đủ 18 tuổi trở lên; có lý lịch rõ ràng

- Có phẩm chất đạo đức tốt; tâm huyết với nghề nghiệp

- Đủ sức khỏe để thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ

- Có trình độ chuyên môn, ngoại ngữ, tin học phù hợp với vị trí việc làm tuyển dụng.

2.2. Điều kiện vị trí việc làm tuyển dụng

- Tốt nghiệp trình độ trung cấp trở lên

- Trình độ ngoại ngữ và tin học: chứng chỉ A trở lên

- Có Bằng lái xe ô tô hạng C hoặc B2 trở lên

- Có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm dạy nghề

- Có kinh nghiệm lái xe từ 05 năm trở lên đối với lái xe hạng C và 03 năm trở lên đối với lái xe hạng B2.

3. Hồ sơ dự tuyển

- Đơn đăng ký dự tuyển

- Bản sao các văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu

- Sơ yếu lý lịch tự thuật (trong thời hạn quy định)

- Giấy chứng nhận sức khỏe (trong thời hạn quy định)

- Bản sao Giấy khai sinh và Chứng minh thư nhân dân.

4. Thời gian, địa điểm nhận hồ sơ

- Thời gian: nhận hồ sơ từ ngày 20/7/2022 đến hết ngày 04/8/2022

- Địa điểm: Phòng Tổ chức - Hành chính - Trường Cao đẳng Kỹ nghệ Dung Quất - Địa chỉ: Xã Bình Hải, Huyện Bình Sơn, Tỉnh Quảng Ngãi./.

Nơi nhận:;

- Ban Giám hiệu (để b/c);

- Phòng, Khoa, đơn vị;

- Cổng TTĐT Trường;

- Niêm yết tại bảng tin Trường;

- Lưu: VT, TCHC.

Q.HIỆU TRƯỞNG

(Đã ký)

Ths. Lê Thành Nam


Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 541 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow