Kế hoạch thi TOEIC Bridge và chuẩn tin học IC3 cho Học sinh - Sinh viên


KẾ HOẠCH

Tổ chức thi chuẩn tin học IC3 và TOEIC cho học sinh – sinh viên

Thực hiện theo Công văn số 1684/TCDN-DNCQ ngày 09 tháng 10 năm 2012 của Tổng cục Dạy nghề về việc đăng ký danh sách giáo viên và học sinh, sinh viên tham gia thi chuẩn tin học IC3, công văn số 1742/ TCDN-DNCQ ngày 16 tháng 10 năm 2012 của Tổng cục Dạy nghề về việc kiểm tra phân loại đầu vào tiếng Anh cho học sinh, sinh viên tuyển sinh năm 2012.

Nay Ban giám hiệu triển khai kế hoạch thực hiện đến các Phòng, Khoa, Đơn vị liên quan, cụ thể:

I. THỜI GIAN – ĐỊA ĐIỂM VÀ ĐỐI TƯỢNG DỰ THI:

a. Thi chuẩn tin học IC3

- Thời gian: từ 15g00 ngày 22/11/2012 đến hết 24/11/2012.

- Địa điểm: Phòng máy Nhà trường, số lượng: 02 phòng.

- Đối tượng: Giáo viên, học sinh – sinh viên Khóa 10, 11 (số lượng: 300 hssv, thi theo ca, nhóm)

b. Thi TOEIC:

- Thời gian: từ 13g30 ngày 22/11/2012.

- Địa điểm: Phòng học Nhà trường, số lượng: 10 phòng.

- Đối tượng: học sinh – sinh viên Khóa 11.

II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1. Phòng Hành chính – Quản trị:

- Chuẩn bị Phòng thi TOEIC: 12 phòng gồm 10 phòng thi (đủ 25 thí sinh), 01 phòng hội đồng, 01 phòng giữ đồ.

- Cử 01 bảo vệ làm nhiệm vụ bảo vệ khu vực tổ chức thi. 

2. Phòng Đào tạo:

- Lập danh sách học sinh – sinh viên Khóa 10 và 11 tham gia dự thi gửi Vụ dạy nghề chính quy và IIG Việt Nam.

- Lập danh sách 20 giám thị coi thi; 01 cán bộ theo dõi và xác nhận thí sinh dự thi; 01 nhân viên giữ đồ và 01 nhân viên bảo vệ (danh sách kèm theo).

- Thông báo đến Khoa nghề, học sinh – sinh viên Nhà trường lịch thi và kế hoạch dạy bù đảm bảo tiến độ giảng dạy năm học 2012 – 2013. 

- Gửi danh sách dự thi cho các Khoa nghề.

3. Các khoa nghề:

- Thông báo kế hoạch này đến giáo viên chủ nhiệm và học sinh, sinh viên thuộc khoa mình phụ trách.

- Sắp xếp thời khóa biểu, kế hoạch dạy bù để đảm bảo việc tổ chức thi và đảm bảo tiến độ đào tạo của Nhà trường.

Riêng Khoa Công nghệ thông tin:

- Chuẩn bị 02 phòng máy tính

- Cử 02 nhân viên kỹ thuật: hỗ trợ giám thị của IIG cài đặt chương trình cho việc tổ chức thi.

4. Học sinh – Sinh viên:

- Toàn bộ học sinh – sinh viên Khóa 10 và 11 Nhà trường (xem danh sách dự thi tại bảng tin Nhà trường)

+ Thi TOEIC: học sinh – sinh viên khóa 11.

+ Thi IC3: học sinh – sinh viên Khóa 10 và 11.

- Yêu cầu học sinh – sinh viên xem danh sách phòng thi, ca thi. Tham gia đầy đủ và đúng giờ quy định (trước 30 phút mỗi ca thi), tuyệt đối không được vắng mặt.

- Đọc kỹ Hướng dẫn dự thi và nội quy phòng thi.

- Bắt buộc mang theo chứng minh nhân dân/ hộ chiếu hoặc thẻ sinh viên để được dự thi.

- Không mang theo tư trang, vật dụng cá nhân: điện thoại, viết, túi xách, tài liệu vào khu vực thi.

Trên đây là kế hoạch tổ chức thi TOEIC và IC3, Hiệu trưởng yêu cầu các bộ phận liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện./.

HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:

- Ban giám hiệu (chỉ đạo);
- Các Phòng, Khoa, Đơn vị, GVCN;
- Lưu VT;

Đánh giá nội dung này
(0 đánh giá)
Đọc 2374 lần

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow