Kỳ 14 - Câu chuyện cái đuôi Tôn Ngộ Không

Bác Hồ là vị lãnh tụ vĩ đại của dân tộc Việt Nam. Người trở thành huyền thoại của đất nước ta không chỉ vì tài mà còn bởi trái tim và nhân cách lớn lao. Đằng sau những buổi sinh hoạt hay những câu chuyện của Người luôn là những bài học cho Người nghe phải suy ngẫm. Câu chuyện về “Cái đuôi Tôn Ngộ Không” cũng vậy.

Kỳ 13 - Tư tưởng Hồ Chí Minh về thi đua yêu nước

Có thể khẳng định rằng, yêu nước là truyền thống quý báu của dân tộc Việt Nam, được hình thành và phát triển trong quá trình lịch sử lâu dài của công cuộc dựng nước và giữ nước. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh đặc biệt quan tâm đến vấn đề thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận không thể thiếu được trong công tác quản lý của Nhà nước,

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow