Kiểm toán Nhà nước: Thu thập bằng chứng làm rõ trách nhiệm đối với các vi phạm về tham nhũng


Ngày 18-2, tại cuộc họp báo công bố Kế hoạch kiểm toán năm 2014, Phó Tổng Kiểm toán Nhà nước Lê Minh Khái cho biết, kế hoạch năm 2014 của Kiểm toán Nhà nước tiếp tục đi sâu vào lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, tiền tệ thông qua các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn năm 2013 tại 42 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong đó có nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn như: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tổng công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC... 

Quang cảnh buổi Họp báo

Năm 2013, KTNN đã thực hiện 151 cuộc kiểm toán tại 34 tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; 17 bộ, ngành và kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2012; 32 dự án đầu tư, chương trình, dự án quốc gia; 11 chuyên đề; 24 đầu mối thuộc lĩnh vực quốc phòng, an ninh, các cơ quan đảng; 32 đầu mối thuộc lĩnh vực doanh nghiệp và các tổ chức tài chính - ngân hàng, phù hợp với yêu cầu công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, giám sát của Quốc hội. Đã kiến nghị xử lý tài chính 22.778,1 tỷ đồng, trong đó các khoản tăng thu 4.014,4 tỷ đồng; các khoản giảm chi 5.290,8 tỷ đồng; các khoản nợ đọng phát hiện tăng thêm so với báo cáo của cơ quan quản lý thu ngân sách nhà nước 2.587,5 tỷ đồng; các khoản phải nộp, hoàn trả và quản lý qua ngân sách nhà nước 9.817,5 tỷ đồng; kiến nghị xử lý khác 1.067,9 tỷ đồng.

Qua kiểm toán, Kiểm toán Nhà nước kiến nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương rà soát để huỷ bỏ hoặc thay thế, sửa đổi, bổ sung và đề xuất bổ sung 71 văn bản không phù hợp với quy định chung của nhà nước hoặc chưa phù hợp với thực tiễn; kiến nghị xử lý trách nhiệm 30 cá nhân và nhiều tập thể liên quan đến sai phạm. Kiểm toán Nhà nước cũng làm thủ tục chuyển hồ sơ 5 vụ việc có dấu hiệu vi phạm pháp luật được phát hiện thông qua kiểm toán cho các cơ quan chức năng, trong đó 4 vụ việc được chuyển cho cơ quan điều tra và 1 hồ sơ cho cơ quan thanh tra Ngân hàng Nhà nước để điều tra, thanh tra, xử lý.

Năm 2014, Kiểm toán Nhà nước sẽ tiến hành kiểm toán 185 đầu mối, thực hiện lồng ghép kiểm toán và tập trung kiểm toán các đơn vị có quy mô thu - chi lớn; lồng ghép kiểm toán 05 chuyên đề trong 07 cuộc kiểm toán tại 07 địa phương; 17 chuyên đề độc lập; 35 dự án đầu tư; 42 doanh nghiệp và ngân hàng thương mại nhà nước; 11 đầu mối kiểm toán thuộc Bộ Quốc phòng; 30 đầu mối thuộc lĩnh vực an ninh, khối cơ quan Đảng và cuộc kiểm toán Báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2013. Tiếp tục đi sâu vào lĩnh vực bảo hiểm, tài chính, tiền tệ thông qua các cuộc kiểm toán báo cáo tài chính và các hoạt động liên quan đến quản lý, sử dụng vốn năm 2013 tại 42 tập đoàn, tổng công ty nhà nước, trong đó có nhiều tập đoàn, tổng công ty lớn như: Tập đoàn Hóa chất Việt Nam, Tập đoàn Bảo Việt, Tổng Công ty Công nghiệp Xi măng Việt Nam, Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước SCIC...

Kế hoạch kiểm toán bao gồm các nội dung: Công tác quản lý thu ngân sách theo Luật Quản lý thuế, phân tích cơ cấu các khoản thu, chú trọng khoản thu ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng đất, các khoản thu phí, lệ phí. Việc huy động các nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới. Công tác quản lý và sử dụng nguồn thu lệ phí, học phí, viện phí, thu dịch vụ và liên doanh, liên kết tại các ngành y tế, giáo dục, giao thông. Tình hình thực hiện cơ chế tự chủ tài chính tại các đơn vị sự nghiệp công lập. Tập trung kiểm toán việc triển khai và kết quả thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế, trong đó chú trọng công tác quản lý, điều hành chi đầu tư xây dựng của Bộ, ngành, địa phương trong từng năm và cả giai đoạn 2011-2015, nhất là các công trình, dự án sử dụng nguồn vốn trái phiếu Chính phủ. Kiểm toán các tập đoàn, tổng công ty nhà nước, ngân hàng thương mại nhà nước lớn, đặc biệt là quá trình tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả và khả năng cạnh tranh. Bên cạnh đó, Kiểm toán Nhà nước cũng tiến hành kiểm toán việc thực hiện luật, chỉ thị và các văn bản của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí.

Kiểm toán Nhà nước cũng đặt ra mục tiêu hoàn thành đúng tiến độ và đảm bảo chất lượng Kế hoạch kiểm toán năm 2014 trên tinh thần rút ngắn thời gian kiểm toán tại đơn vị; xác định đúng trọng yếu, rủi ro kiểm toán để tập trung kiểm toán theo chiều sâu; tăng cường kiểm toán tổng hợp, dành thời gian thỏa đáng thu thập bằng chứng kiểm toán để làm rõ trách nhiệm của từng cấp quản lý liên quan đến các vi phạm về tham nhũng, lãng phí.

P.V

(Theo noichinh.vn)

Tiện ích

Chứng nhận kiểm định

 

Cơ quan chủ quảnTổng cục Giáo dục nghề nghiệp

Ban quản lý Khu kinh tế Dung Quất

:

QUẢN LÝ ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH VIỆC LÀM VÀ TRUYỀN THÔNG

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow