Qui định mức thu học phí học nghề

Được đăng ngày Thứ ba, 11 Tháng 3 2014 09:33
Viết bởi Quản trị viên
Lượt xem: 68407

QUI ĐỊNH VỀ MỨC THU HỌC PHÍ HỌC NGHỀ

I. ĐỐI VỚI HỌC SINH - SINH VIÊN HỌC TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ NGHỆ DUNG QUẤT, CÓ HỘ KHẨU TẠI TỈNH QUẢNG NGÃI

1. Trình độ Trung cấp:

- Học phí học nghề: 305.000 đồng/tháng (1.525.000 đồng/kỳ)

- Học phí học văn hóa: 50.000 đồng/tháng (250.000 đồng/kỳ)

2. Trình độ Cao đẳng:

Học phí học nghề: 350.000 đồng/tháng (1.750.000 đồng/kỳ)

3. Liên thông Cao đẳng:

- Từ CNKT liên thông lên Trung cấp: 1.100.000 đồng/ khóa (3 tháng)

- Từ Trung cấp liên thông Cao đẳng: 4.000.000 đồng/ khóa (10 tháng)

Ghi chú

- Ngoài ra học sinh - sinh viên được hưởng các chế độ chính sách của Nhà nước (click để xem chi tiết)

Quy định về phân chia khu vực trên địa bàn Tỉnh Quảng Ngãi (click để xem chi tiết)

II. ĐỐI VỚI HỌC SINH - SINH VIÊN CÓ HỘ KHẨU NGOÀI TỈNH QUẢNG NGÃI 

- Trung cấp: 345.000 đồng/tháng (1.725.000 đồng/kỳ)

- Cao đẳng: 385.000 đồng/tháng (1.950.000 đồng/kỳ) 

Ghi chú: Mức học phí trên áp dụng từ Học kỳ 1 năm học 2017 - 2018