Nghiên cứu Khoa học Khoa Công nghệ Lọc hóa dầu

Được đăng ngày Thứ sáu, 30 Tháng 12 2011 09:26
Viết bởi Quản trị viên
Lượt xem: 5607

DANH MỤC ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU KHOA HỌC - KHOA CÔNG NGHỆ LỌC HÓA DẦU

NĂM 2010

1. Đề tài: Nghiên cứu chế tạo mô hình xác định chế độ chảy của chất lỏng

Người thực hiện: ThS Trương Quốc Hưng

Cấp thực hiện: cấp Trường

Xếp loại: Khá

2. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bài giảng điện tử môn học Kỹ thuật Nhiệt

Người thực hiện: KS Phạm Hữu Linh

Cấp thực hiện: cấp Khoa 

Xếp loại: Trung Bình

NĂM 2011

3. Đề tài: Nghiên cứu sử dụng và đa dạng hóa tính năng một số thiết bị ODA Khoa Công nghệ lọc hóa dầu

Người thực hiện: ThS Trương Duy Hướng

Cấp thực hiện: cấp Trường

Xếp loại: Xuất sắc

4. Đề tài: Nghiên cứu sử dụng và xây dựng bài giảng thực hành các chỉ tiêu hóa lý của sản phẩm dầu mỏ

Người thực hiện: KS Trần Đức Trung

Cấp thực hiện: cấp Khoa

Xếp loại: Khá

5. Đề tài: Nghiên cứu xây dựng bài giảng thực hành môn học hóa hữu cơ

Người thực hiện: KS Nguyễn Văn Hòa

Cấp thực hiện: cấp Khoa

Xếp loại: Khá