Tổ Quản trị mạng


THÔNG TIN TỔ QUẢN TRỊ MẠNG

1. Chức năng:

Tổ Quản trị mạng là đơn vị chuyên môn trực thuộc Ban Giám hiệu Nhà trường, có chức năng tham mưu và giúp việc cho lãnh đạo Nhà trường trong việc quản lý các hệ thống công nghệ thông tin của trường; Nghiên cứu và triển khai, hỗ trợ kỹ thuật các giải pháp công nghệ thông tin và truyền thông được ứng dụng trong hệ thống thông tin của nhà trường; Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của lãnh đạo Nhà trường.

2. Nhiệm vụ:

- Xây dựng, quản lý, vận hành, bảo dưỡng, sửa chữa các hệ thống, hạ tầng mạng: Lan, Wifi, Camera an ninh giám sát trong nhà trường.

- Hỗ trợ kỹ thuật, kiểm tra, bảo dưỡng máy tính và thiết bị ngoại vi cho các đơn vị trong nhà trường.

- Xây dựng quy định về sử dụng mạng và quản lý người dùng mạng của  nhà trường. Hỗ trợ người dùng mạng khai thác có hiệu quả thiết bị và các tài nguyên  trên mạng.

- Xây dựng hệ thống an ninh mạng máy tính trong nhà trường.

- Định hướng xây dựng, thay đổi và phát triển website nhà trường phù hợp công nghệ. Quản lý, đăng ký, gia hạn, khắc phục sự cố, sao lưu và phục hồi các vấn đề liên quan đến domain và máy chủ website.

- Quản lý cổng thông tin điện tử của nhà trường: cập nhật thông tin, dữ liệu lên Cổng thông tin điện tử từ Ban Biên tập của nhà trường.

- Liên kết với các đơn vị đào tạo, công ty, xí nghiệp ngoài trường đăng tải các thông tin liên quan đến lĩnh vực đào tạo nghề.

- Hỗ trợ và quản lý về kỹ thuật cho các website của các đơn vị trong nhà trường.

- Cấp phát và quản lý hệ thống thư điện tử (email) cho tất cả đơn vị; cán bộ và học sinh - sinh viên trong nhà trường.

- Tham mưu, đề xuất ý kiến về việc quảng bá thông tin, hình ảnh nhà trường thông qua mạng internet.

- Nghiên cứu, xây dựng và triển khai ứng dụng các chương trình công nghệ thông tin vào công tác quản lý và giảng dạy học tập của nhà trường.

- Xây dựng, quản lý kỹ thuật và duy trì hoạt động máy chủ và dữ liệu thông tin các phần mềm ứng dụng trong nhà trường.

- Tham mưu, đề xuất ý kiến về trang bị mới, nâng cấp, cải tiến các hệ thống trang thiết bị kỹ thuật, cơ sở vật chất thuộc phạm vi, chức năng quản lý.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo yêu cầu của Ban Giám hiệu nhà trường.

3. Liên hệ:

- Điện thoại: (055)

- Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Chứng nhận kiểm định

Dung Quất trên Facebook

Cơ quan chủ quảnBan quản lý Khu kinh tế Dung QuấtCông ty Doosan Vina tại Quảng Ngãi

:

ĐÀO TẠO

Điện thoại: (0255) 6525.940
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

TUYỂN SINH & VIỆC LÀM

Điện thoại: (0255) 2212.738
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

CHẾ ĐỘ CHÍNH SÁCH

Điện thoại: (0255) 2213.123
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Hình ảnh

showshowshowshowshowshowshowshowshowshowshowshow