Ban giám hiệu Nhà trường

Được đăng ngày Thứ hai, 17 Tháng 2 2014 19:54
Viết bởi Quản trị viên
Lượt xem: 34803

 

BAN GIÁM HIỆU NHÀ TRƯỜNG

 

HIỆU TRƯỞNG

 

TS. Nguyễn Hồng Tây

Bí thư Đảng Ủy Nhà trường

Điện thoại: 055.3616.789

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

 

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

ThS. Lê Thành Nam

Phó Bí thư Đảng Ủy Nhà trường

Điện thoại: 055.3612.648

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Duy Dũng

Đảng Ủy viên

Điện thoại: 055.8585.889

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

 

 

 

 

 

ThS. Nguyễn Văn Thân

Đảng Ủy viên, Chủ tịch Công đoàn

Điện thoại: 055.8585.899

Email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.