Hồ sơ, biểu mẫu dành cho Giáo viên

Được đăng ngày Thứ sáu, 30 Tháng 12 2011 15:53
Viết bởi Quản trị viên
Lượt xem: 54428

BỘ HỒ SƠ, BIỂU MẪU DÀNH CHO GIÁO VIÊN

(Click vào tên hồ sơ, biểu mẫu để tải về file .doc)

A. GIÁO VIÊN BỘ MÔN

01. Mẫu giáo án Lý thuyết

02. Mẫu giáo án Thực hành

03. Mẫu giáo án Tích hợp

Tài liệu kèm theo: Phân tích bài giảng tích hợp, Năng lực thực hiện & dạy tích hợp

04. Phiếu điều chỉnh điểm sai sót

05. Mẫu thống kê giờ công lao động

06. Mẫu phiếu xin nghỉ đột xuất

07. Mẫu phiếu báo giờ dạy bù

08. Mẫu phiếu điểm tổng kết môn học/môđun

B. GIÁO VIÊN CHỦ NHIỆM

09. Mẫu biên bản sinh hoạt lớp

10. Mẫu đề nghị gạch tên học sinh - sinh viên

11. Đề nghị xóa kỷ luật học sinh - sinh viên

 

Danh sách trên gồm có 11 hồ sơ, biểu mẫu.